Ortopedija

Preciznost i pouzdanost

Traumatologija

Kvalitet i vestina

Radno vreme
Svakog četvrtka 16:00 – 21:00
Aranyklinika 6720 Szeged,
Arany János ulica 14.

Dobrodošli!

Dr. med. habil. Csonka Ákos Ph.D.

Rođen sam 1981. godine u Senti. Diplomu sam 2006. godine „cum laude” ocenom dobio na Medicinskom fakultetu Szent-Györgyi Albert u Segedinu smer Opšte medicine. Od kada sam završio fakulte radim na Traumatološkoj klinici Univerziteta u Segedinu, trenutno kao univerzitetski predavač.

2012. godine sam dao stručni ispit iz ortopedije-traumatologije, a iste godine sam primljen u Doktorsku školu Interdisciplinarnih nauka smera opšte medicine Univerziteta u Segedinu. 2016. godine sam doktorirao. U 2022. godine sam položio najviši postdoktorski akademski ispit, Dr. habil.

Govorim engleski, srpskohrvatski i nemački jezik, posedujem međunarodno priznate sertifikate o poznavanju sva tri jezika. Pored nege bolesnika i istraživanja više od 10 godina učestvujem u gradualnom teorijskom i praktičnom obrazovanju klinike na mađarskom i engleskom jeziku.

Učestvovao sam na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima, na kojima sam prezentovao svoje rezultate. Između 2016. i 2017. godines am u dva navrata učio hirurgiju ramena i kičmenog stuba na Schön klinici u Minhenu. 2018. i 2021 godine sam dobio stipendiju te sam proveo mesec dana na Traumatološkoj klinici u Regensburgu, prilikom čega sam učestvovao u hirurškim zahvatima traumatoloških i degenerativnih koštanih deformiteta. Iste ove godine sam uspešno završio ortopedski američko-austrijski Open Medical seminal u Salzburgu.

Prilikom nege bolesnika se bavim postavljanjem diferencijalne dijagnostike i hirurškim zbrinjavanjem ortopedskih, traumatoloških i urgentnih pokretnih i nepokretnih bolesnika.

2013. i 2014. godine su me u dva navrata označili u okviru Astellas nagrade lekarom godine.

Član sam Lekarske komore Mađarske, Mađarskog traumatološkog društva, Mađarskog ortopedskog društva, i AO Foundation-a.

Oblast moje struke zahvata pregled i lečenje oboljenja lokomotornog sistema i zglobova. Moja glavna delatnost je usmerena ka pregledu, konzervativnom tretmanu i hirurškom zbrinjavanju bolova, istrošenosti, povreda, upala i drugih tegoba u predelu ramena, kukova, kolena i nogu.
USLUGE I CENE

Pogledajte naše usluge i cenovnik!
 • Medical examination: 18.000 Ft
 • Medical examination + injection therapy: 26.000 Ft
 • Medical examination for foreigners: 21.000 Ft
 • Hyaluron acid injection/pc.: 25.000 Ft
 • Injection therapy (1 pc.): 8.000 Ft + specijalistički pregled
 • Injection therapy (2 pc.): 12.000 Ft + specijalistički pregled
 • Injection therapy for foreigners (1 pc.): 10.000 Ft + specijalistički pregled
 • Injection therapy for foreigners (2 pc.): 14.000 Ft + specijalistički pregled
 • Control examination (within 3 months): 15.000 Ft
 • Control examination (beyond 3 months): 18:000 Ft
 • Control examination for foreigners (within 3 months): 18.000 Ft
 • Control examination for foreigners (beyond 3 months): 21.000 Ft
 • PRP therapy: 125.000 Ft
 • Prescribing without an exam: 5.000 Ft
 • Patient with new complaint: 18.000 Ft
 • Wound dressing: 7.000 Ft
 • Wound dressing for foreigners: 9.000 Ft
 • Extraordinary examination: 25.000 Ft
 • Suture removal: 8.000 Ft
 • Suture removal for foreigners: 10.000 Ft


Radno vreme
Svakog četvrtka 16:00 – 21:00
Aranyklinika 6720 Szeged,
Arany János ulica 14.